Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Sinopse

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.

Quem ouviu esse, ouviu também:


Episódios

 • Mga Salita sa Wikang Hapones na Maaaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya

  07/12/2011
 • Paghahanda Para sa Kalamidad (pagsasanay)

  07/12/2011
 • Paghahanda sa Oras ng Bagyo

  07/12/2011
 • Ang Tamang Paraan ng Pagtawag sa Numerong 119.

  07/12/2011
 • Madadaling Salita sa Wikang Hapones na Maaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya

  03/12/2011
 • Tamang Pag-gamit ng AED

  03/12/2011
 • Mga Kasangkapan Gamit sa Pagiingat sa Oras ng Kapahamakan

  01/12/2011